Myers Paul Eugene

Telefon: 257 327 427

Linka: 34

E-mail: myers.paul@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

7. A - Anglický jazyk

8. A - Anglický jazyk

9. A - Anglický jazyk

9. B - Anglický jazyk