Mgr. Hollmannová Lucie

Třídní učitel/ka: 5. C

Vyučované předměty

5. C - Český jazyk

5. C - Přírodověda

5. C - Vlastivěda

6. A - Český jazyk

7. B - Český jazyk