Mgr. Hollmannová Lucie

výchovný poradce pro 1. stupeň

Třídní učitel/ka: 4. B

Vyučované předměty

4. B - Český jazyk

4. B - Matematika

4. B - Pracovní výchova

4. B - Přírodověda

4. B - Vlastivěda

4. B - Výtvarná výchova