Botková Monika

Třídní učitel/ka: 1. oddělení

Vyučované předměty

2. C - Anglický jazyk

2. C - Český jazyk

2. C - Hudební výchova

2. C - Pracovní výchova

2. C - Prvouka

2. C - Výtvarná výchova