Botková Monika

Třídní učitel/ka: 1. C

Vyučované předměty

1. C - Anglický jazyk

1. C - Český jazyk

1. C - Hudební výchova

1. C - Matematika

1. C - Pracovní výchova

1. C - Prvouka

1. C - Tělesná výchova

1. C - Výtvarná výchova