Mgr. Himmerová Dagmar

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: himmerova.dagmar@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 3. B

Vyučované předměty

3. B - Český jazyk

3. B - Hudební výchova

3. B - Matematika

3. B - Pracovní výchova

3. B - Prvouka

3. B - Tělesná výchova

3. B - Výtvarná výchova

5. A - Informační technologie

5. B - Informační technologie