Bc. Hamšík Karel

Telefon: 257 327 427

Linka: 33

E-mail: hamsik.karel@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

6. A - Fyzika

6. A - Informační technologie

6. A - Pracovní výchova

6. B - Fyzika

6. B - Informační technologie

6. B - Pracovní výchova

7. A - Fyzika

7. A - Matematika

7. B - Fyzika

8. A - Pracovní výchova

8. B - Pracovní výchova

8. C - Matematika

8. C - Pracovní výchova

9. B - Pracovní výchova