Mgr. Hlavatá Kateřina

Telefon: 257 327 427

Linka: 33

E-mail: hlavata.katerina@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 5. A

Vyučované předměty

4. A - Informatika

4. B - Informatika

4. C - Informatika

5. A - Matematika

9. A - Matematika

9. A - Pracovní výchova