Mgr. Hlavatá Kateřina

Telefon: 257 327 427

Linka: 33

E-mail: hlavata.katerina@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 7. A

Vyučované předměty

7. A - Matematika

8. A - Chemie

8. A - Pracovní výchova

8. B - Chemie

8. B - Pracovní výchova

9. A - Matematika

9. A - Pracovní výchova

9. B - Matematika

9. B - Pracovní výchova