Mgr. Špinková Dana

metodik rizikového chování

Telefon: 257 327 427

Linka: 43

E-mail: spinkova.dana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 7. C

Vyučované předměty

6. A - Výchova k občanství

6. B - Výchova k občanství

6. C - Výchova k občanství

7. C - Český jazyk

8. A - Výchova k občanství

8. B - Výchova k občanství

9. A - Výchova k občanství

9. B - Výchova k občanství