Mgr. Špinková Dana

metodik rizikového chování

Telefon: 257 327 427

Linka: 43

E-mail: spinkova.dana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

5. B - Tělesná výchova

5. C - Tělesná výchova

6. A - Pracovní výchova

6. B - Pracovní výchova

7. B - Tělesná výchova

8. B - Pracovní výchova

9. A - Výchova k občanství

9. B - Výchova k občanství

9. C - Výchova k občanství