Mgr. Kálalová Věra

Telefon: 257 327 427

Linka: 26

E-mail: kalalova.vera@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

3. B - Tělesná výchova

4. A - Tělesná výchova

4. B - Tělesná výchova

7. A - Tělesná výchova

7. B - Tělesná výchova

9. B - Tělesná výchova