Mgr. Buňátová Monika

Telefon: 257 327 427

Linka: 16

E-mail: bunatova.monika@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 3. A

Vyučované předměty

3. A - Český jazyk

3. A - Matematika

3. A - Pracovní výchova

3. A - Prvouka

3. A - Tělesná výchova

3. A - Výtvarná výchova

5. B - Pracovní výchova

5. B - Tělesná výchova