Mgr. Buňátová Monika

Telefon: 257 327 427

Linka: 16

E-mail: bunatova.monika@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. B

Vyučované předměty

3. B - Tělesná výchova

4. B - Český jazyk

4. B - Matematika

4. B - Pracovní výchova

4. B - Přírodověda

4. B - Tělesná výchova

4. B - Vlastivěda

4. B - Výtvarná výchova

5. A - Informační technologie