Mgr. Beranová Hana

Telefon: 257 327 427

Linka: 15

E-mail: beranova.hana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. A

Vyučované předměty

3. C - Anglický jazyk

4. A - Český jazyk

4. A - Hudební výchova

4. A - Matematika

4. A - Pracovní výchova

4. A - Přírodověda

4. A - Vlastivěda

4. A - Výtvarná výchova