Mgr. Sýkorová Oxana

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: sykorova.oxana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 5. A

Vyučované předměty

3. A - Pracovní výchova

5. A - Český jazyk

5. A - Hudební výchova

5. A - Matematika

5. A - Pracovní výchova

5. A - Přírodověda

5. A - Tělesná výchova

5. A - Vlastivěda

5. A - Výtvarná výchova

6. A - Výtvarná výchova