Mgr. Ondrušová Helena

Telefon: 257 327 427

E-mail: ondrusova.helena@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 1. B

Vyučované předměty

1. B - Anglický jazyk

1. B - Český jazyk

1. B - Hudební výchova

1. B - Matematika

1. B - Pracovní výchova

1. B - Prvouka

1. B - Tělesná výchova

1. B - Výtvarná výchova