Mgr. Ondrušová Helena

Telefon: 257 327 427

E-mail: ondrusova.helena@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 2. B

Vyučované předměty

2. B - Anglický jazyk

2. B - Český jazyk

2. B - Hudební výchova

2. B - Matematika

2. B - Pracovní výchova

2. B - Prvouka

2. B - Tělesná výchova

2. B - Výtvarná výchova