Mgr. Martišková Irena

Telefon: 257 327 427

Linka: 42

E-mail: martiskova.irena@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 5. B

Vyučované předměty

5. B - Český jazyk

5. B - Hudební výchova

5. B - Matematika

5. B - Německý jazyk

5. B - Pracovní výchova

5. B - Přírodověda

5. B - Tělesná výchova

5. B - Vlastivěda

5. B - Výtvarná výchova