Mgr. Martišková Irena

Telefon: 257 327 427

Linka: 42

E-mail: martiskova.irena@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. C

Vyučované předměty

4. C - Český jazyk

4. C - Matematika

4. C - Pracovní výchova

4. C - Přírodověda

4. C - Tělesná výchova

4. C - Vlastivěda

4. C - Výtvarná výchova

5. A - Německý jazyk

5. B - Německý jazyk