Mgr. Martišková Irena

Telefon: 257 327 427

Linka: 42

E-mail: martiskova.irena@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 5. C

Vyučované předměty

5. C - Český jazyk

5. C - Hudební výchova

5. C - Matematika

5. C - Německý jazyk

5. C - Pracovní výchova

5. C - Přírodověda

5. C - Tělesná výchova

5. C - Vlastivěda

5. C - Výtvarná výchova