Bc. Kalíšková Ivana

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: kaliskova.ivana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 3. B

Vyučované předměty

3. B - Český jazyk

3. B - Matematika

3. B - Pracovní výchova

3. B - Prvouka

3. B - Výtvarná výchova

6. C - Matematika

7. C - Výtvarná výchova