Mgr. Kalíšková Ivana

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: kaliskova.ivana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. B

Vyučované předměty

4. A - Pracovní výchova

4. A - Výtvarná výchova

4. B - Český jazyk

4. B - Matematika

4. B - Pracovní výchova

4. B - Přírodověda

4. B - Vlastivěda

4. B - Výtvarná výchova