PaedDr. Houdková Miloslava

Telefon: 257 327 427

Linka: 33

E-mail: houdkova.miloslava@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 5. B

Vyučované předměty

3. B - Pracovní výchova

3. B - Výtvarná výchova

5. B - Český jazyk

5. B - Matematika

5. B - Pracovní výchova

5. B - Přírodověda

5. B - Tělesná výchova

5. B - Vlastivěda

5. B - Výtvarná výchova

5. C - Pracovní výchova