Mgr. Doležálková Veronika

Telefon: 257 327 427

E-mail: dolezalkova.veronika@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 2. C

Vyučované předměty

2. C - Anglický jazyk

2. C - Český jazyk

2. C - Hudební výchova

2. C - Matematika

2. C - Pracovní výchova

2. C - Prvouka

2. C - Tělesná výchova

2. C - Výtvarná výchova