Mgr. Tulingerová Ivana

Telefon: 257 327 427

Linka: 42

E-mail: tulingerova.ivana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

3. A - Dramatická výchova

3. B - Dramatická výchova

3. C - Dramatická výchova

4. A - Dramatická výchova

4. B - Dramatická výchova

4. C - Dramatická výchova

7. A - Český jazyk

7. A - Výtvarná výchova

9. C - Český jazyk