Mgr. Tulingerová Ivana

Telefon: 257 327 427

Linka: 42

E-mail: tulingerova.ivana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 6. A

Vyučované předměty

3. A - Dramatická výchova

3. B - Dramatická výchova

4. A - Dramatická výchova

4. B - Dramatická výchova

4. C - Dramatická výchova

6. A - Český jazyk

6. A - Výchova k občanství

6. A - Výtvarná výchova

6. B - Výchova k občanství

8. A - Český jazyk

8. A - Výtvarná výchova