Mgr. Piskoř Tomáš

zástupce ředitele

Telefon: 257 327 427

Linka: 23

E-mail: piskor.tomas@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

3. C - Prvouka

5. A - Informační technologie

5. B - Informační technologie

6. B - Matematika

Nadaní žáci

Google učebna určená pro nadané žáky.