Mgr. Němečková Dana

Telefon: 257 327 427

Linka: 15

E-mail: nemeckova.dana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 1. A

Vyučované předměty

1. A - Anglický jazyk

1. A - Český jazyk

1. A - Hudební výchova

1. A - Matematika

1. A - Pracovní výchova

1. A - Prvouka

1. A - Tělesná výchova

1. A - Výtvarná výchova