Mgr. Němečková Dana

Telefon: 257 327 427

Linka: 15

E-mail: nemeckova.dana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 2. A

Vyučované předměty

2. A - Anglický jazyk

2. A - Český jazyk

2. A - Hudební výchova

2. A - Matematika

2. A - Pracovní výchova

2. A - Prvouka

2. A - Tělesná výchova

2. A - Výtvarná výchova