Třída 7. B

Třídní učitel/ka: Bc. Roman Bechyně

Telefon: 257 327 427

Linka: 34

E-mail: bechyne.roman@zsdrtinova.cz