Třída 6. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Ivana Tulingerová

Telefon: 257 327 427

Linka: 42

E-mail: tulingerova.ivana@zsdrtinova.cz