Třída 1. B

Třídní učitel/ka: Tomáš Piskoř

Telefon: 257 327 427

Linka: 16

E-mail: piskor.tomas@zsdrtinova.cz

Jaro v 1. B

Čekání na Velikonoce jsme zakončili výletem spojeným s hledáním velikonočního zajíčka.

Karel IV. v 1. B

Začínáme se seznamovat s dějinami České země.