Třída 1. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Hana Beranová

Telefon: 257 327 427

E-mail: beranova.hana@zsdrtinova.cz

VEX 123

Kurz plavání jsme dnes ukončili plaveckými závody.

Nocování ve škole

V pátek 22. března jsme se přidali k celorepublikové akci - Noc s Andersenem.