Zpívání pro rodiče a nejen pro ně... - generální zkouška 2007

Děkujeme Janu Grohovi za zapůjčení jeho fotografií.