Zlatá kaňka

Od 22. 11. 2018 proběhl projekt Zlatá kaňka - malování na plátno s nevidomými dětmi.

Děti z Drtinky byly mezi deseti pražskými školami první, které projekt vyzkoušely. Malování probíhá tzv. Čečovou metodou, kterou propaguje nadace Artevide. Na plátno je položen speciální měkký nátěr, který připomíná čokoládu, a pomocí pletací jehlice se kresba vytlačuje do plátna.

Projekt vede paní Alice Freyové, výkonná ředitelka projektu Golden Blot (Zlatá kaňka), Zuzana Kopečná, prezidentka nadace Artevide, malování se účastní známé osobnosti televizní obrazovky.

Do projektu je zapojena Česká televize - program Déčko, dále zmíněná nadace Artevide a vše je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a UNESCO.

Aula školy byla dějištěm projektu vždy ve čtvrtek 22. 11., 29. 11. a 6. 12. od 14 do 15 hodin.