Život rytířů za Lucemburků

Dne 15. prosince 2016 se na naší škole uskutečnilo vystoupení - Život rytířů za Lucemburků. Skupina historického šermu žákům vtipnou formou a v dobových kulisách přiblížila středověké rytířství (dobové zbraně a kostýmy, rytířské souboje, historické souvislosti, každodenní život). Vybraní dobrovolníci si pod vedením členů SHŠ mohli vyzkoušet některé rytířské dovednosti.
Mgr. Irena Suková