Závěrečný koncert hudebních kroužků

Žáci navštěvující školní kroužky pěvecký sbor, kytara a flétna ve středu 15.6.2016 na společném koncertu svým blízkým  ve zkratce předvedli, co se do této chvíle naučili, a zároveň se rozloučili s letošním školním rokem.