Závěrečné vystoupení školních kroužků

Činnost v kroužcích pěveckého sboru, flétny, kytary a aerobiku jsme uzavřeli závěrečným vystoupením pro rodiče, které se konalo ve středu 14. 6. 2017.
Malou ochutnávku z něj nabízíme na několika fotografiích.