Září - leden 3. A

Září

  • Recyklace hrou: Jednalo se o naučně-zábavný program, ve kterém si žáci prohloubili znalost ve třídění odpadů. Mohli si také rozebrat model pračky, baterie a počítač, aby se dozvěděli, jaké materiály se skrývají uvnitř.

Říjen

  • Dopravní hřiště: Žáci si vyzkoušeli jízdu na kolech na dopravním hřišti.
  • Halloween s 1. A

Listopad

  • Adventní výlet - na zámek Loučeň: Vánoční zvyky a tradice

Prosinec

  • Adventní výlet - do dolů (Příbram): Jak slavili Vánoce horníci
  • Mikuláš s 1. A

Leden

  • Beseda s policií ČR: Jak být správným cyklistou