Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu 2. stupně 22. 5. 2014

Co se probíralo:

1. Adam nás seznámil s akcemi celopražského parlamentu.

2. Vandalismus na záchodech - žáci, kteří by někoho zahlédli, tak daného vandala mají nahlásit dozoru.

3. Třídění odpadu má rezervy.

4. Mohli bychom sestavit školní kapelu - žák, který hraje na některý z hudebních nástrojů nebo zpívá, může se přihlásit u zástupců třídy.

5. 2. června bude mít parlament seznamovací a naučný celodenní kurz.

6. Den země - mohli bychom zkoumat přírodní zákony.

7. Probírali jsme návrhy, jak zveřejnit žáky, kteří pro školu, spolužáky atd. udělali něco dobrého, mimořádného.

Zapsala: Tereza Kirblová, 6. A