Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu 2. stupně 2. 12. 2014

Co jsme řešili?

  • místo na nástěnce s informacemi o aktuálním dění v parlamentu do každé „mateřské” třídy,
  • krabička pro nápady spolužáků,
  • Andersenova noc (přespání ve škole, čtení knih),
  • větší propagace Vánočního jarmarku,
  • posezení na chodby (za peníze z jarmarku).

Co máme za úkol?

  • poprosit učitele o vyhrazení místa na nástěnkách,
  • více propagovat jarmark,
  • získat od spolužáků více výrobků k prodeji na jarmarku.