Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu 1. stupně v květnu 2014

Co se probíralo:

1. Snažili jsme se najít vhodnou investici pro 100 000 Kč, které máme k dispozici. Některé návrhy vedli k tomu, že by o této investici rozhodla přímo třída paní učitelky Kalíškové.

2. Vyvěšení transparentů o zákazu používání mobilních telefonů v oblasti jídelny - transparenty jsou již hotové, bude potřeba je jen vyvěsit.

3. Zrealizovali jsme „vylepšení odpadkových košů”, které by mělo zajistit upoutání pozornosti, a tudíž vyhazování odpadků do košů.

Zapsal: Prokop Košař, 5. B