Zájezd do Anglie - Worthing 2007

Ve dnech 15. – 22. 9. 2007 se uskutečnil jazykově poznávací zájezd do Anglie – Worthing. Zájezdu se zúčastnilo 43 žáků z 5., 6. a 7. tříd.

Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách ve dvojicích. Tato forma ubytování umožňovala každodenní kontakt s rodilými mluvčími, seznámení s životem anglické rodiny, životním stylem, zvyky i odlišnostmi.

Součástí pobytu byla jazyková výuka. Děti navštěvovaly 3 dny (4 hodiny denně) místní školu, kde probíhala výuka pod vedením anglických učitelů.
Ústní i písemné hodnocení (na závěrečných certifikátech) bylo velmi pozitivní.

 

TAKTO CITLIVĚ A S FANTAZIÍ UMÍ SVÉ DOJMY VYJÁDŘIT ŽÁKYNĚ 6. TŘÍDY PO 3 LETECH STUDIA ANGLIČTINY NA NAŠÍ ŠKOLE :-)


Odpolední program byl zaměřen na poznávání anglických reálií, na zajímavých výletech se děti seznamovaly s historií Anglie, pamětihodnostmi.

 

Žáci byli obohaceni o nové zážitky, rozšířili a prověřili své vědomosti, získali další poznatky nejen v angličtině, ale i v dalších oblastech. Věříme, že pobyt v Anglii byl pro žáky naší školy novou motivací a inspirací k dalšímu studiu anglického jazyka i jiných předmětů.

V Praze dne 10. 10. 2007

Mgr. Merhulíková Jiřina
Mgr. Vopičková Lucie
Mgr. Zajíčková Ivana