Vzdělávací pořad Leonardo da Vinci

Na naší škole se pro žáky 4. – 8. ročníků po covidové pauze opět uskutečnilo představení SHŠ Pernštejni. Žáci zhlédli nejen vyprávění a hrané scénky o životě a díle tohoto renesančního vzdělance, ale prostřednictvím interaktivní výstavy se také seznámili s reprodukcemi jeho známých děl a modely vynálezů.