Výuka od 30. 11. 2020

Od 30. 11. probíhá výuka na celém I. stupni, a to podle rozvrhu. Dále se pravidelně prezenčně vzdělává 9. ročník. Zbytek II. stupně se bude učit rotačně podle tabulky níže.

Z důvodu zachování homogenity tříd bude pozměněn rozvrh cizích jazyků v 5. třídách.

1) Příchod I. a  II. stupně do školy bude oddělen - I. stupeň bude přicházet hlavním vchodem, II. stupeň vchodem ze dvora. Je vhodné, aby žáci nechodili do školy dříve než v 7.30.

2) Režim přestávek bude běžný.

3) Všichni žáci, kteří se vrátí od 30. 11. do školy, mají automaticky přihlášený oběd. Režim obědů bude stejný jako před distanční výukou.

4) Ve škole používáme roušky nebo respirátory, nikoli štíty. Štíty lze použít pouze za předpokladu dodržení odstupu 2 metry. Vyplývá to z protiepidemických opatření. Doporučujeme mít na den dvě roušky.

5) Nadále platí povinnost dezinfekce rukou při vstupu do školy, na konci hodiny a na začátku hodiny.

6) Během vyučování je nutné větrat.

7) Nadále platí směrnice ke covidu 19 vydaná v září.

8) Družina funguje normálně, kroužky a klub nejsou.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a podporu distanční výuce a přejeme všem hodně zdraví.

týden prezenčně se vzdělávají distančně se vzdělávají
30. 11. - 4. 12.

1. - 5. ročník

9. ročník

8. ročník

6. ročník

7. ročník

7. - 11. 12.

1. - 5. ročník

9. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

14. - 18. 12.

1. - 5. ročník

9. ročník

8. ročník

6. ročník

7. ročník

 

Dokumenty ke stažení
Informace MŠMT k výuce od 30. 11. Acrobat Reader

Protiepidemická opatření z pohledu školství

Acrobat Reader