Výsledky zápisu do prvního ročníku 2022

Zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle čísla spisu. Celkem bylo přihlášeno 157 uchazečů. Byli přijati všichni přihlášení uchazeči podle 1. a 2. kritéria (45 uchazečů). Metodou losování byli přijati další žáci podle 3. kritéria (21 uchazečů) do celkového počtu 66, jak bylo zveřejněno před zápisem. V tabulce uvádíme všech 66 přijatých uchazečů.

Číslo spisu obdrželi zákonní zástupci e-mailem.

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyzvednou ve vrátnici školy, a to od pátku 22. 4. 2022 do pondělí 2. 5. 2022, denně od 8 do 14 hodin. Převzetím rozhodnutí zákonný zástupce potvrdí nástup dítěte do 1. třídy od 1. 9. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

001

034

056

076

108

135

002

037

057

077

115

137

006

038

060

079

118

139

007

042

062

080

119

140

008

043

063

088

121

144

009

044

064

089

122

145

014

047

065

090

123

146

019

048

066

096

126

147

027

049

069

102

129

148

030

052

071

103

133

151

031

053

074

104

134

154

Dokumenty ke stažení
Kritéria Acrobat Reader