Výroba ptačích budek

Dne 26. 4. 2022 se dvacet sedm dobrovolníků z 1. stupně zúčastnilo programu zaměřeného nejen na ochranu ptactva. Při besedě s promítáním se dozvěděli, jak nejčastější druhy ptactva mohou zahlédnout, jejich rozlišovací znaky, zpěv, způsob hnízdění apod. V rámci besedy byly žákům průběžně zodpovězeny všechny zvídavé dotazy, jako například kde hnízdí sovy a jak je v dané lokalitě najít. V průběhu besedy byl zdůrazněn ekologický význam ptáků a zároveň problematika jejich ochrany. Učitel i žáci získali od Ornity, která program připravila, pomocné určovací klíče a jiné obrazové materiály pro efektivnější pozorování ptáků v budkách. Tyto přílohy mohou sloužit pro další badatelskou činnost nebo se žáci mohou o své nově získané vědomosti podělit i s žáky nižších ročníků. Po úvodní besedě následovala poznávací hra s obrázkovými kartami, kdy žáci přiřazovali názvy k obrázkům vybraných druhů ptáků. Už při první kontrolní hře dokázala většina žáků bez problémů určit všech 20 druhů ptáků.

V hlavní části projektového dne probíhala samotná výroba ptačí budky. Z již nařezaných dílů se měly podle návodu sestavit sýkorníky a špačkovníky. Žáci si v průběhu práce střídali role, kdo drží a kdo šroubuje. Pro správné sestavení budek byla souhra nezbytná. Žákům šla práce od ruky. Každá skupina vyrobila vlastní budku bez větších obtíží. Sestavenou budku zvenčí natřeli akrylovou barvou na hnědo, aby splývala s kmeny stromů. Na závěr k budce přibili hřebíky kování kolem vletového otvoru a zašroubovali otevírání/zavírání předních dvířek. Nakonec se žáci zúčastnili instalace budky ve školní zahradě. Budka musí být umístěna tak, aby byla chráněna před predátory a také jižním sluncem. Budky je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo k šíření parazitů, a kontrolovat, aby se zde neuhnízdili nějací konkurenti jako jsou vosy nebo sršni.