Výměnný program žáků s německou školou

V rámci výměnného pobytu plánujeme na září dvě velká setkání:

8. - 9. září přijedou na návštěvu do Prahy žáci partnerské školy Gymnasium Einsiedel Chemnitz. Ve škole si zahrajeme hry, provedeme kamarády po Praze a hlavně budeme celou dobu mluvit německy, anglicky a trochu i česky. 

22. - 23. září pojedeme na výlet do Německa my a společně oslavíme výročí partnerské školy.

Během školního roku bude fungovat kroužek německé konverzace, v jehož rámci budeme dělat i videokonference s žáky partnerské školy. A kdo má chuť, může si v partnerské škole najít kamaráda na dopisování.

Přednost mají žáci 7. - 9. tříd, kteří se němčině chtějí věnovat nad rámec školních povinností, v případě volné kapacity je možné přihlásit i žáky 6. tříd. 

Více o dřívějších aktivitách najdete v časopise Drtík a na stránce o partnerství.

Vážení rodiče, své děti můžete přihlašovat přes Komens nebo emailem: novotna.jana@zsdrtinova.cz