Výlet do Rothenburgu ob der Tauber (Bavorsko) 2003

10. října 2003 se žáci 6. - 9. tříd naší školy zúčastnili jednodenního poznávacího zájezdu do bavorského Rothenburgu.

Rothenburg ob der Tauber je středověké město se zachovalými dvojitými hradbami, radnicí s figurální scénkou legendární záchrany města před generálem Tillym ve třicetileté válce, vyřezávaný oltář Til. Reimenschneidera, stovky let dochované ulice se středověkými domy, kostely, dílnami, sýpkami, kláštery a zbytky hradu bývalého samostatného státečku, říšského města.

Po společné procházce městem si děti mohly vybrat mezi prohlídkou muzea panenek, kriminálním muzeem, vlastivědným muzeem nebo muzeem řemesel. Nakonec se všichni sešli v muzeum vánočních ozdob Káthe Wolfahrt.

Žáci si zopakovali stavební slohy, přiblížili si život před staletími. Již při cestě tam se dozvěděli od průvodkyně něco z historie Německa, Bavorska a nakonec podrobně i o cílovém městě Rothenburg. Závěrečný soutěžní test o ceny na cestě zpět byl pěkným závěrem celého výletu.

Mgr. Helena Markovičová