Výlet do Lužického Srbska v Sasku 2006

18. 10. 2006 navštívili žáci naší školy Lužické Srbsko v Sasku. Úzkokolejkou jsme jeli z Zittau (Žitavy) do Oybinu. Tam jsme vyšplhali ke klášteru a hradu, jež založil český král Karel IV. Prohlédli jsme si Žitavu s květinovými hodinami. Projeli jsme krásnou vesničkou Oberzummersdorf, kde břidlice chrání i zdobí vesnické domy. Vystoupili jsme na rozhlednu v Löbau, která působí svou výzdobou jako šperk. Na závěr jsme navštívili největší a nejstarší město Bautzen (Budyšín).