Výlet do Kutné Hory

Společně jsme navštívili Kutnou Horu. Začali jsme prohlídkou kostnice v Sedlci a blízkého kostela sv. Lucie. Poté následovala procházka historickým centrem Kutné Hory. Nejvíce se nám líbil chrám sv. Barbory a návštěva středověkých dolů s výkladem, jak těžba a zpracování stříbra probíhaly. Měli jsem čas i na občerstvení a nákup suvenýrů. Výlet se nám vydařil, přálo nám i počasí.