Výjezd žákovského parlamentu 2. 6. 2014

V pondělí 2. 6. 2014 vybraní členové žákovského parlamentu navštívili klubovnu občanského sdružení „GEMINI” na Malé Straně.

Náplní bylo shrnout celý školní rok případně pohovořit o tom, co bychom mohli příští rok zlepšit. Na této celodenní akci nás doprovázeli dva učitelé ZŠ Táborská, kteří se zabývají prací žákovských parlamentů v celé Praze. Dále nás doprovázela Mgr. Dubcová. Celý den jsme hráli hry na utužení kolektivu a sebepoznání. Pracovali jsme společně i odděleně v týmech. „Zlatým hřebem” celého dne byla projížďka na pramici. Zajeli jsme do Čertovky a pod Karlův most. Všichni byli vstřícní a bylo to fajn.

Prokop Košař, 5. B