Velikonoční zpívání na Staroměstském náměstí 2008

Děkujeme Janu Grohovi za zapůjčení jeho fotografií.