Vánoční jarmark a zpívání na schodech 17. 12.

V úterý 17. 12. 2019 se koná tradiční Vánoční jarmark a zpívání na schodech.

Od 15:30 bude možné zakoupit si výrobky našich žáků na jarmarku.
Od 17:00 vystoupí na schodech školy pěvecký sbor s koledami a vánočními písničkami, který vystřídají třídy 2. stupně se svým repertoárem.
Výtěžek z jarmarku bude použit na pomoc Záchranné stanici hl. města Prahy v Chuchli, na zvelebení školy a projekt Ježíškova vnoučata.

Přijďte si zakoupit drobnost, zazpívat si a naladit se na vánoční čas. Těšíme se na Vás!