Učebnice pro 2. stupeň pro školní rok 2023/2024

Český jazyk
6. ročník Český jazyk 6
Pracovní sešit 6
Pracovní sešit 6
Hošnová a kol.
Hošnová, Bozděchová
Teršová, Krausová
SPN
SPN
Fraus
7. ročník Český jazyk 7
Pracovní sešit 7
Literární výchova pro 2. stupeň
Hošnová a kol.
Krausová, Teršová
Soukal
SPN
Fraus
SPN
8. ročník Český jazyk 8
Pracovní sešit 8
Literární výchova pro 2. stupeň
Hošnová a kol.
Hošnová, Bozděchová
Soukal
SPN
SPN
SPN
9. ročník Český jazyk 9
Pracovní sešit 9
Literární výchova pro 2. stupeň
Styblík a kol.
Hošnová, Bozděchová
Soukal
SPN
SPN
SPN
Další učební materiály Český jazyk 6
Český jazyk 7
Český jazyk 8
Český jazyk 9
Čítanka pro 6. ročník
Čítanka pro 7. ročník
Čítanka 6 - 9
LV pro 6. a 7. roč. ZŠ - Rozmluvy o světě literatury
LV pro 8. roč. ZŠ I. a II. - Úvod do světa literatury
LV pro 9. roč. ZŠ I. a II. - Výpravy do světa literatury
Čítanka 6
Čítanka 7
Čítanka 8
Čítanka 9
Krausová, Teršová
Krausová, Teršová
Krausová, Teršová
Krausová, Pašková, Vaňková
Janáčková, Fejfušová
Vieweghová
Soukal
Nezkusil
Nezkusil
Nezkusil
Bradáčová
Bradáčová, Lískovcová
Horáčková, Rezutková
Lískovcová, Rezutková
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus
Nová škola
Nová škola
SPN
Fortuna
Fortuna
Fortuna
Alter
Alter
Alter
Alter

 

Dějepis
6. ročník Dějepis 6 - Pravěk a starověk Kolektiv autorů Fraus
7. ročník Dějepis 7 - Středověk a počátek nové doby Kolektiv autorů Fraus
8. ročník Dějepis 8 - Modernizace společnosti Kolektiv autorů Fraus
9. ročník Dějepis 9 - Moderní doba od r. 1918 do současnosti Kolektiv autorů Fraus
Další učební materiály Dějepisná řada atlasů:
Pravěk a starověk
Středověk
Novověk I., II.
Dějiny XX. století
  Kartografie Praha
 

Fyzika
6. ročník Fyzika pro 6. ročník ZŠ - učebnice
Pracovní sešit k učebnici fyziky 6 - pracovní sešit
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
7. ročník Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice
Pracovní sešit k učebnici fyziky 7 - pracovní sešit
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
8. ročník Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice
Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Kolářová, Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
9. ročník Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice
Fyzika pro 9. ročník ZŠ - učebnice
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Kolářová, Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus

 

Chemie
8. ročník Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie + pracovní sešit Mach, Plucková, Šibor Nová škola
9. ročník Chemie 9 - Úvod do obecné a anorganické chemie, biochemie a dalších chemických oborů + pracovní sešit Mach, Plucková, Šibor Nová škola

 

Matematika
6. ročník Matematika pro 6. ročník ZŠ (1) - Opakování z aritmetiky a geometrie (učebnice)
Matematika pro 6. ročník ZŠ (2) - Desetinná čísla, dělitelnost (učebnice)
Matematika pro 6. ročník ZŠ (3) - Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, kvádr a krychle (učebnice)
Matematika pro 6. ročník ZŠ - Aritmetika (pracovní sešit)
Matematika pro 6. ročník ZŠ - Geometrie (pracovní sešit)
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček

Boušková, Brzoňová
Boušková, Brzoňová
Prometheus
Prometheus
Prometheus

SPN
SPN
7. ročník Matematika pro 7. ročník ZŠ (1) - Zlomky; Celá čísla; Racionální čísla
Matematika pro 7. ročník ZŠ (2) - Poměr; Přímá a nepřímá úměrnost; Procenta
Matematika pro 7. ročník ZŠ (3) - Shodnost; Středová souměrnost; Čtyřúhelníky, hranoly
Matematika pro 7. ročník ZŠ - Aritmetika (pracovní sešit)
Matematika pro 7. ročník ZŠ - Geometrie (pracovní sešit)
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček
Boušková
Boušková
Prometheus
Prometheus
Prometheus
SPN
SPN
8. ročník Matematika pro 8. ročník ZŠ (1) - Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; Výrazy
Matematika pro 8. ročník ZŠ (2) - Lineární rovnice; Základy statistiky
Matematika pro 8. ročník ZŠ (3) - Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček
Prometheus
Prometheus
Prometheus
9. ročník Matematika pro 9. ročník ZŠ (1) - Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy (učebnice)
Matematika pro 9. ročník ZŠ (2) - Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce (učebnice)
Matematika pro 9. ročník ZŠ 1., 2., 3.. díl - pracovní sešit
Odvárko, Kadleček
Odvárko, Kadleček

Kočí
Prometheus
Prometheus

TV Graphics

 

Přírodopis
6. ročník Přírodopis I. Dobroruka a kolektiv Scientia
7. ročník Přírodopis II. Dobroruka a kolektiv Scientia
8. ročník Přírodopis III. Dobroruka a kolektiv Scientia
9. ročník Přírodopis IV. Cílek a kolektiv Scientia

 

Zeměpis
6. ročník Přírodní prostředí Země
Zeměpis 7
P. Červinka, V. Tampír
Kolektiv autorů
ČGS
Fraus
7. ročník Zeměpis 7
Zeměpis 8
Kolektiv autorů
Kolektiv autorů
Fraus
Fraus
8. ročník Zeměpis 8 Kolektiv autorů Fraus
9. ročník Lidé a hospodářství   Nová škola