Učebnice pro 1. stupeň pro školní rok 2022/2023

R. Učebnice Pracovní sešity
1. Slabikář
Hudební výchova pro 1. r.Nová škola
SPNŽivá abeceda
Moje první psaní
Písanky
Matematika pro 1. ročník
Já a můj svět - prvouka 1
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
Nová škola
2. Český jazyk 2
Čítanka 2
Já a můj svět - prvouka 2
Hudební výchova 2
SPN
SPN
Nová škola
SPN
Matematika 4B, 5, 6, 7
Počítáme zpaměti 2, 3


Alter
Alter


3. Český jazyk 3
Čítanka 3
Matematika 3
Já a můj svět - prvouka 3
Hudební výchova 3
SPN
SPN
Alter
Nová škola
SPN
   
4. Český jazyk 4
Čítanka 4
Matematika 4
Přírodověda 4 - Člověk a jeho svět
Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast
Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin
Hudební výchova 4
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
   
5. Český jazyk 5
Čítanka 5
Matematika 5
Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět
Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy
Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin
Hudební výchova 5
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN