Učebnice pro 1. stupeň pro školní rok 2019/2020

R. Učebnice Pracovní sešity
1. Slabikář
Hudební výchova pro 1. r.Nová škola
SPNŽivá abeceda
Čtecí karty ke Slabikáři
Moje první psaní - Uvolňovací cviky
Písanka pro 1. r.
Putování se sluníčkem
Matematika
Procvičovací sešit k matematice
Počítáme zpaměti 1
Já a můj svět - Prvouka 1
Nová škola
Fraus
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
Studio 1+1
Alter
Nová škola
2. Český jazyk 2
Čítanka 2
Já a můj svět - prvouka 2
Hudební výchova 2
SPN
SPN
Nová škola
SPN
Matematika 4B, 5, 6, 7
Počítáme zpaměti 2, 3


Alter
Alter


3. Český jazyk 3
Čítanka 3
Matematika 3
Prvouka 3
Hudební výchova 3
SPN
SPN
Alter
Nová škola
SPN
   
4. Český jazyk 4
Čítanka 4
Matematika 4
Přírodověda 4 - Poznáváme naši vlast
Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších čes. dějin
Hudební výchova 4
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
SPN
   
5. Český jazyk 5
Čítanka 5
Matematika 5
Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět
Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy
Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin
Hudební výchova pro 5. r.
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN