Učebnice a pracovní sešity pro 1. stupeň pro školní rok 2014/2015

r. Učebnice Pracovní sešity
1. Slabikář
Matematika pro 1. r. 1., 2. díl
Hudební výchova pro 1. r.Nová škola
SPN
SPNŽivá abeceda
Moje první psaní - Uvolňovací cviky
Písanka pro 1. ročník 1. - 4. díl
Barevná čeština pro prvňáčky
Barevná matematika pro prvňáčky
Já a můj svět - prvouka 1
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
SPN
Nová škola
2.
Český jazyk pro 2. r.
Čítanka pro 2. r.
Já a můj svět - prvouka 2
Hudební výchova pro 2. r.

SPN
SPN
Nová škola
SPN

Český jazyk 2 - pracovní sešit 1., 2. díl
Písanka pro 2. r. 1., 2. díl
Pravopisné pětiminutovky
Procvičujeme si psaní y/ý a i/í
- po tvrdých, měkkých souhl. a psaní ě
Procvičujeme si psaní souhlásek
- na konci a uvnitř slov
Matematika pro 2. r. 1. - 4. díl
Počítáme zpaměti II
- Sčítání a odčítání do 100
Počítáme zpaměti III
- Násobení a dělení 2 - 7
Já a můj svět - prvouka 2
Nová škola
Nová škola
Alter
SPN

SPN

Alter
Alter

Alter

Nová škola
3.
Český jazyk pro 3. r.
Čítanka pro 3. r.
Matematika pro 3. r.
Prvouka pro 3. r. 1., 2. díl
Hudební výchova pro 3. r.SPN
SPN
Alter
Alter
SPNČeský jazyk pro 3. r. - pracovní sešit
Český jazyk 3 Nově
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova
Procvičujeme si slovní druhy
Slovní druhy
Písanka 1., 2. díl
Písanka 1., 2. díl
Matematika - učebnice 1. - 3. díl
Početník
Pětiminutovky z mat. pro 3. r.
Pracovní listy k prvouce 1., 2. díl
SPN
Nová škola
SPN
Nová škola
SPN
Nová škola
Nová škola
Studio 1+1
Alter
Pansofia
Pierot
Alter
4.
Český jazyk pro 4. r.
Čítanka pro 4. r.
Matematika pro 4. r.
Přírodověda pro 4. r. 1., 2. díl
Vlastivěda pro 4. r.
- Naše vlast
Vlastivěda pro 4. r.
- Putování po České republice
Hudební výchova pro 4. r.


SPN
SPN
Alter
Alter
Alter

Alter

SPN


Český jazyk 4 Učíme se hrou s Magikem
Vyjmenovaná slova od B do Z
Pravopisné pětiminutovky
Shoda podmětu s přísudkem
Vzory podstatných jmen
Pravopis podst. jmen rodu mužského
Pravopis podst. jmen rodu střed. a žen.
Matematika 4 - učebnice v sešitech
Matematické minutovky 1. a 2. díl
Pracovní listy k přírodovědě 1. a 2. díl
Pracovní listy k vlastivědě
- Putování po České republice
Pracovní listy k vlastivědě
- Naše vlast
Vlastivědné mapy pro ZŠ
Nová škola
Nová škola
Alter
Pierot
Pierot
Nová škola
Nová škola
Alter
Prodos
Alter
Alter

Alter


5.
Český jazyk pro 5. r.
Čítanka pro 5. r.
Matematika pro 5. r.
Přírodověda pro 5. r.
- Člověk a technika
Přírodověda pro 5. r.
- Země ve vesmíru
Přírodověda pro 5. r.
- Život na Zemi
Vlastivěda pro 5. r.
- Obrazy ze starších dějin
Vlastivěda pro 5. r.
- Obrazy z novějších dějin
Vlastivěda pro 5. r.
- Putování po Evropě
Hudební výchova pro 5. r.
SPN
SPN
Alter
Alter

Alter

Alter

Alter

Alter

Alter

SPN