Tandemová výuka ve 3. A

Během května 2022 proběhly v naší třídě dvě hodiny tandemové výuky, kdy vyučovali dva učitelé.

V hodině matematiky byla tématem geometrie - stavby z krychlí. V hodině výtvarné výchovy jsme se věnovali ekosystémům naší přírody, skupiny výtvarně zpracovaly jeden z ekosystémů.