Tandemová výuka ve 2. C

Velké poděkování patří panu učiteli Piskořovi a páťákům! Umožnili nám zažít netradiční a moc prima hodinu v počítačové učebně. Kluci a holky z 5. B nám pomohli s rozvojem digitální gramotnosti. Některé úkoly jsme řešili na počítači, další logické úkoly pak bez digitální techniky. Hodina velmi rychle utekla, proto doufáme, že si podobnou akci co nejdříve zopakujeme.